Sunday, April 27, 2008

Trädgårdsmuseum...

Någon gång ska jag hinna hit när jag besöker London! Och eftersom undrens tid inte är förbi kanske jag hinner nästa gång jag - och att denna nästa gång inträffar under överskådlig framtid.

Hur jag vet att undrens tid inte är förbi? Jo, idag fick jag mig tilldelad en kolonilott som blivit höstgrävd förra året och där jorden tagits omhand med stor kärlek. Det är i stort sett bara att kratta och så...

No comments: