Sunday, February 01, 2009

The Good Life "Just my bill"

Förra söndagen fick ni ett smakprov, den här Söndagen får ni ett helt avsnitt från "the Good Life" (serien ska ha hetet Livet är grönt på svenska). Om ni har råd kan ni sen köpa serien i helbox eller per säsong från Amazon (och nej, jag får inga pengar för den länken).

Att sälja överskottet från trädgården visade sig inte vara så lätt, men räkningarna ska betalas ändå. (Paret Good skulle ha bott i Uppsala - här får man sälja det man odlat vid Dombron utan att betala avgift. Förutsatt att man inte odlat det på kolonilott eller i koloniträdgård, för det brukar föreningarnas bestämmelser sätta stopp för. Alltid är det nåt...)

Mycket nöje!

Del 1


Del 2


Del 3

No comments: