Tuesday, September 02, 2008

Att hava eller inte hava...

Jag var ner på kolonilotten i Söndags och kunde konstatera att jag förlorat kampen mot ogräset. Ni kanske minns att jag tänkte hålla lotten ogräsfri genom att vara nere och rensa litet varje dag.

Heh.

Man är alltid så optimistisk i början på en odlingsperiod. När hösten har kommit börjar jag fundera på om det är så klokt att ha en kolonilott också. Det är visserligen kul, men det stjäl tid från inomhusodlingarna. Följden har blivit att varken lotten eller fönsterträdgårdarna blivit ordentligt skötta.

Jag är tveksam, det är svårt att ge upp de högtflygande planer jag haft. Min dröm är trots allt en välskött odling med rödmålade högbäddar med vita knutar (ahem). Å andra sidan har jag andra drömmar för inomhusodlingarna där resultaten kommer att bli minst lika roande.

Beslutsångest. Ni får höra vad jag kommit fram till imorgon.

Tror jag.

Kanske.

Eller...

Jo.

No comments: