Saturday, January 12, 2008

Vi gräver djupare i maskkomposten

Här har vi en litet längre film om maskkompostering (ca en halvtimme) som ger litet mer kött på benen.

The Worm Guy

No comments: