Saturday, January 19, 2008

Soldriven hydrokultur

En av mina drömmar är att ha ett hydrokultursystem enligt droppprincipen (dvs. näringsvätskan får rinna ovanifrån och igenom krukorna, till skillnad från ebb-flod varianten där krukorna med jämna mellanrum svämmas över underifrån och sedan får torka ur). Naturligtvis är min variant den som sällan visas på YouTube, men jag har hittat en film. Här använder man dessutom kompostte från maskkompost som näring i vattnet, och det är i det närmaste unikt.

Hydroponic recirculating solar powered systemHär är ett mer traditionellt byggt hydrokultursystem som till större delen följer ebb-flodprincipen.

Build a Hydroponics System Cheaply & Easily

No comments: