Thursday, August 07, 2008

Den lilla tuvan

Det är dags att så nya inomhusodlingar, vilket betyder att jag måste röja bordet, vilket betyder att jag måste städa.

Bleäsch!

No comments: